I forbindelse med undersøgelsen bedes du medbringe:

  • Udskrift af sygehusjournal fra Sundhed.dk (ved førstegangs undersøgelse) – alternativt NemID
  • Fotolegitimation
  • Seneste Medical Certificate
  • Logbog eller oversigt over antal flyvetimer siden sidste medical
  • Evt. briller/kontaktlinser med recept/udskrift over styrke, etc.